Top Cities in China

Name Companies Total Revenue Total Funding Total Employees Total Customers
Beijing140$2.4B$0.015K530M
Shanghai77$643.4M$0.07K467M
Shenzhen38$154.0M$0.03K11M
Hangzhou29$145.5M$0.02K110K
Guangzhou22$38.2M$0.05920
Haidian16$23.4M$0.04120
Nanjing12$38.1M$0.08910
Xiamen9$3.4M$0.0690
Chengdu8$7.6M$0.01660
Hong Kong5$221.8M$0.043314M
Chaoyang4$2.4B$0.01K114M
Suzhou4$7.8M$0.01470
Wuhan3$907.6K$0.0220
Changning2$428.0K$0.0150
Changping2$4.2M$0.01140
1-15 of 22Next