logo
logo

CH

Chang Hing Lung

CEO at Xinren Xinshi