logo
logo

Yuichi Hatakeyama

YH

Yuichi - Hatakeyama

CEO at Bizer

BIO

Yuichi Hatakeyama is the CEO of Bizer.