logo
logo

Top Cities in Russia

NameCompaniesTotal RevenueTotal FundingTotal EmployeesTotal Customers
Saint Petersburg11$593.1M$11.5M82266M
Moscow61$399M$1.4B5K1B
Ekaterinburg3$200.4M-$02K2M
Leningrad1$7.9M-$0110450K
Skhodnenskaya1$5.7M$640K129-0
Naberezhnye Chelny1$5.7M$1.5M80-0
St. Petersburg2$5.6M$2.5M1085M
Chelyabinsk1$1.4M-$018-0
Moskva1$1.3M$202.4K167K
Saratov1$756.6K-$012-0
Kazan1$477.6K-$09-0
Rostov-on-don1$216.9K-$03-0
Belgorod1$157.4K-$04-0
Tyumen1$104K-$025K
Novosibirsk1$97.5K-$03-0
1 - 15 of 3,281Next