logo
logo

Founded 2015

Youhujia Board Members

Youhujia Board of Directors

NamePosition

Youhujia Executives

NamePosition
Aaron Shen CEO

Youhujia Employees

NamePosition
Aaron Shen CEO